Tag: oxiderande produkter i hemmet

Oxiderande

H270 kan orsaka eller intensifiera brand. Till oxiderande ämnen räknas bla. Om oxiderande ämnen kommer i kontakt med brandfarliga ämnen, kan de ge upphov till en kraftig exoterm reaktion (explosiv…